DOWNLOAD TÀI LIỆU

TTDanh mục tài liệu
1 Mẫu đào tạo
2 Phần mềm
TTTên tài liệuNgười đăngNgày đăngSố lần tải vềTải về
1 helpGV.pdfADMIN10/02/20220
2 Danh sach TTSP 2022.xlsxADMIN25/02/2022326
3 Huong dan Quy che 43.pdfADMIN02/03/2022249
4 Don xin thi lại (lan 2).pdfADMIN02/03/2022873
5 Thong tu 57.pdfADMIN02/03/202289
6 Don chuyen diem sinh vien ngoai truong.docxADMIN24/03/2022165
7 Don chuyen diem sinh vien trong truong.docxADMIN24/03/2022246
8 Don dang ky hoc phan bo sung (1).pdfADMIN19/04/2022695
9 Quy che dao tao theo thong tu 08 nam 2021.pdfADMIN19/04/2022410
10 Huong dan tin chi.pdfADMIN23/06/2022320
11 mau Don dang ky nganh 2.docxADMIN18/07/2022106
12 Quy dinh gio len lop.docxADMIN14/08/2022286
13 Huong dan sv su dung hoc Online Teams-NUAE.pdfADMIN26/09/2022293