Nội dung, Thông báo trên trang tín chỉ của trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Phòng Đào tạo thông báo: Thực hiện chuyển đổi số, toàn bộ sinh viên sẽ đăng nhập trên trang mới là main.spnttw.edu.vn

Sinh viên chú ý để không bị sai lệch quá trình học tập:

1. Khi đăng nhập vào hệ thống mới với tên đăng nhậpmật khẩumã số sinh viên.

2. Sinh viên xem lại lịch học của học kỳ 1 năm học 2023-2024 và ĐIỂM TỔNG KẾT TỪNG HỌC PHẦN giữa trang tinchi và trang mới main.spnttw.edu.vn nếu có sự khác biệt đề nghị lên phòng Đào tạo xử lý.

Hệ thống trang tinchi.spnttw.edu.vn sẽ đóng vào ngày 20/10/2023, toàn bộ dữ liệu sẽ chuyển sang trang main.spnttw.edu.vn.

Phòng Đào tạo trân trọng.


 

Phòng Đào tạo thông báo (quan trọng): Đề nghị tất cả sinh viên các khóa xem lại Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2023 - 2024. Đi học đúng thời khóa biểu trong học kỳ. Nếu sinh viên bỏ học phần, học sai lớp học phần phòng đào tạo sẽ không giải quyết và sinh viên phải chịu nhận điểm F và phải đóng học phí. Thông báo đăng ngày 28/8/2023.

 


Các học phần hủy, chuyển lớp, đổi giảng viên sinh viên chú ý xem [11/8/2023]: Chi tiết

Sinh viên học chưa đăng ký được Thanh nhạc, Keyboard, Nhạc cụ tự chọn, Hòa tấu, Chỉ huy hợp xướng, Piano đề nghị sinh viên về khoa quản lý để xếp lịch bổ sung.

 


Sinh viên K15 Sư phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật đăng ký đúng học phần của kỳ 7 và phải đăng ký học phần Thực tập sư phạm 2 (nếu đã qua học phần Thực tập sư phạm 1). [06/8/2023]


Dự kiến thơ khóa biểu học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 khoa Sư phạm Âm nhạc[04/8/2023]: Xem chi tiết và dự kiến học phần Thanh nhạc 2: Xem chi tiết

 


Thông báo về việc đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024[30/7/2023]: Xem chi tiết


Dự kiến thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2023 - 2024: Xem chi tiết [29/7/2023]


Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2023 - 2024: Xem chi tiết


Đề nghị các SV đã dự thi học phần tốt nghiệp rà soát và hoàn thành các điều kiện về nghĩa vụ theo Quy chế (học phí, CĐR, bài lưu trữ, sách thư viện...) trước 15/7/2023 để được xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023


Kế hoạch thi các học phần tốt nghiệp năm học 2022 - 2023: Xem chi tiết


Quyết định công nhận sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Tin học, tiếng Anh đợt CĐR02.22-23 năm 2022 (Danh sách điểm và Danh sách đạt): Xem chi tiết.


Thông báo thời gian, địa điểm tập trung đi học Giáo dục quốc phòng năm học 2022 - 2023 - (Sinh viên tuyển sinh năm 2022 và học lại) [28.4.2023]: Xem chi tiết


Quy định Thời gian hiệu lệnh thi, nhiệm vụ công tác tổ chức của ban coi thi, chấm thi Chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ CĐR.02.22-23 năm học 2022 - 2023 [10/4/2023]: Xem chi tiết


Danh sách phòng thi số bao danh Chuẩn đầu ra tin học, tiếng anh đợt 2 năm học 2022 - 2023 [06/4/2023]Xem chi tiết 


Danh sách ôn thi CDR tin học và tiếng Anh: Tin học - Tiếng Anh

Kế hoạch Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2022 - 2023 (Đợt thi CĐR.02.22-23) [20/3/2023]: Xem chi tiết

- Link đăng ký thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt 2 năm học 2022 - 2023: Đăng ký

- Link nhóm Zalo chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ: Tham gia nhóm


Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 khóa tuyển sinh năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 [15/3/2022]: Xem chi tiết


Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng năm 2023: Xem chi tiết [07/3/2023]


Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh các lớp 05, 06, 09, 10, 11, 12 bắt đầu học từ tuần 27/02/2023. Đề nghị sinh viên đi học đầy đủ. [28/02/2023]


Phòng Đào tạo thông báo: Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022 xem thời khóa biểu chính thức trong tài khoản tín chỉ của mình. Sinh viên đi học đúng thời khóa biểu chính thức. Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp sinh viên không đi học theo đúng thời khóa biểu và sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với học phần trong thời khóa biểu chính thức. [27/02/2023]


Danh sách học phần hủy và chuyển lớp học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 - khóa tuyển sinh năm 2022 [10/02/2023]: Xem chi tiết


Phòng Đào tạo thông báo: Đề nghị sinh viên khóa ts 2022 thay đổi mật khẩu đăng nhập mặc định (123) trên trang tín chỉ. Mật khẩu chỉ nên để 8 ký tự và phải ghi nhớ cho đăng nhập lần sau.

Hiện tại có một số bạn ko thay mật khẩu bị bạn khác xóa lịch đăng ký


Phòng Đào tạo thông báo: Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018, 2019, 2020, 2021 xem thời khóa biểu chính thức trong tài khoản tín chỉ của mình. Sinh viên đi học đúng thời khóa biểu chính thức. Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp sinh viên không đi học theo đúng thời khóa biểu và sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với học phần trong thời khóa biểu chính thức. [02/02/2023]


 

Phòng Đào tạo thông báo: Các học phần hủy và chuyển lớp của học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 - Xem chi tiết


Phòng Đào tạo thông báo: Các học phần tốt nghiệp của khóa 2019 sẽ bổ sung khi nhà trường họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.


Dự kiến thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 khóa tuyển sinh 2018, 2019, 2020, 2021, 2022: Xem chi tiết


Thông báo Kế hoạch đăng ký các học phần học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 khóa tuyển sinh 2018, 2019, 2020, 2021,2022: Xem chi tiết


Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 khóa tuyển sinh năm 2022 [27/10/2022]: Xem chi tiết


Quyết định công nhận sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Tin học, tiếng Anh đợt CĐR01.22-23 năm 2022 (Danh sách điểm và Danh sách đạt): Xem chi tiết


Phòng Đào tạo thông báo: Sinh viên khóa tuyển sinh 2022 xem lại lịch học trong tài khoản tín chỉ và đi học đúng lớp học phần trong thời khóa biểu. [13/10/2022]


- Sinh viên khóa tuyển sinh từ 2021 trở về trước có nhu cầu học các môn của học kỳ 1 lên phòng Đào tạo bổ sung lịch từ ngày 04/10/2022 đến hết ngày 07/10/2022.


Thông báo đến tân sinh viên tuyển sinh năm 2022: [30/9/2022]

- Trên trang tín chỉ đã có tài khoản của sinh viên (mã số sinh viên khoa đã thông báo, mật khẩu mặc định để đăng nhập: 123). Sinh viên đổi mật khẩu không quá 12 ký tự.

- Sinh viên thường xuyên đăng nhập và xem lịch học (phòng đào tạo đang đăng ký).

  Ghi chú: Trong phần  lịch học của sinh viên nếu phần phòng học ghi "Online" học phần đó sẽ học trên Ms Team. Nếu ghi  phòng học sẽ học trực tiếp.

   Ví dụ: Ghi 1-5, Online (sẽ học học Online trên Ms Team,

              Ghi 1-5, E405 (sẽ học trực tiếp tại Nhà E phòng 405).  

- Tài khoản MS Teams đã được cập nhật, sinh viên đăng nhập: mssv@sv.spnttw.edu.vn - Mật khẩu mặc định: Nuae1234. (mssv là mã số sinh viên đã được cấp).

- Sinh viên liên tục cập nhật lịch học  thường xuyên để đi học đúng lớp, đúng giờ, kịp tiến độ.  


Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 khóa tuyển sinh năm 2018, 2019, 2020, 2021 [23/9/2022]: Xem chi tiết


Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng anh đợt 1 năm học 2022 - 2023 [21/9/2022]: Tin học  -  Tiếng anh

Kế hoạch thi chuẩn đầu ra đợt 1 năm học 2022 – 2023

- Ngày 01/10/2022 thi Tin học.

                + 7h30: Phòng thi 01, 02, 03, 04

                + 13h00: Phòng thi 05, 06, 07, 08

                +15h00: Phòng thi 09, 10

- Ngày 02/10/2022 thi tiếng Anh

                + 7h30: phòng thi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (Nghe, đọc, viết)

                + 13h00: phòng thi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (Nói)

Ghi chú: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút.


Danh sách ôn thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt 1 năm học 2022 - 2023 (bổ sung): Tin học  -  Tiếng anh


Danh sách ôn thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt 1 năm học 2022 - 2023[09/9/2022]: Tin học  -   Tiếng anh


Danh sách sinh viên nộp lệ phí ôn và dự thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt 1 năm học 2022 - 2023 [07/9/2022]: Xem chi tiết


Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ  đợt 1 năm học 2022 - 2023:

- Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra: Xem chi tiết

- Link đăng ký ôn, thi: Đăng ký

- Nhóm Zalo chuẩn đầu ra: Link vào nhóm


Thông báo phòng Đào tạo: [25/8/2022]

- Phòng Đào tạo đã tổ chức đăng ký tín chỉ, bổ sung cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 đến hết ngày 25/8/2022.

- Sinh viên xem lại lịch học của mình trong tài khoản tín chỉ. Đi học đúng học phần, đúng lớp, đúng thời gian trong thời khóa biểu tài khoản tín chỉ.

- Phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ vấn đề gì liên quan đến lịch học kể từ ngày 25/8/2022. Mọi vấn đề về lịch học của sinh viên phòng Đào tạo không giải quyết.


Thời gian học tập: [14/8/2022]

           Buổi sáng: bắt đầu từ 7h00’

  • Ca học 1-3: từ 7h00’ đến 9h30’ (dành cho các lớp học từ 2-3 giờ/buổi/tuần).
  • Ca học 4-6: từ 9h30’ đến 12h00’ (dành cho các lớp học từ 2-3 giờ/buổi/tuần).
  • Ca học 1-5: bắt đầu từ 7h00 (dành cho các lớp học từ 4-5 giờ/buổi/tuần).
  • Giờ dạy của Thanh nhạc bắt đầu từ 7h50’ đến 12h15’ (tối đa 05giờ dạy/buổi).

Buổi chiều: bắt đầu từ 13h00’

  • Ca học 7-9: từ 13h00’ đến 15h30’(dành cho các lớp học từ 2-3 giờ/buổi/tuần).
  • Ca học 10-12: từ 15h30’ đến 18h’(dành cho các lớp học từ 2-3 giờ/buổi/tuần).
  • Ca học 7-11: từ 13h00’ (dành cho các lớp học từ 4-5 giờ/buổi/tuần).

           Buổi tối: Bắt đầu từ 18h00 (ca học 13-17)


Phòng Đào tạo thông báo:

- Sinh viên có nhu cầu học học phần Thanh nhạc liên hệ với cô Thảo số ĐT: 0912744774 - học phần Keyboard, Nhạc cụ tự chọn, Hòa tấu liên hệ thầy Sản: 0906639993. Những môn cá nhân khác (Piano, Đệm thanh nhạc...) sinh viên phải về khoa để đăng ký lịch học và giảng viên dạy.

- Các học phần hủy và chuyển lớp của học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cập nhật đến 15h30 ngày 11/8/2022: Xem chi tiết


Phòng Đào tạo thông báo: [11/8/2022]

- Sinh viên xem lại lịch đăng ký của mình tại học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 lịch đã đăng ký trong tài khoản.  

- Đi học đúng trong lịch. Mọi sai lệch phòng đào tạo không giải quyết.

- Sinh viên nào có nhu cầu đăng ký bổ sung vào liên kết sau (link chỉ mở từ 12h00 ngày 11/8/2022 đến 12h00 ngày 12/8/2022): Link đăng ký

- Đề nghị sinh viên liên tục xem xem thông báo và xem lịch học của mình trên trang tín chỉ.


Để giảm tải cho hệ thống phòng ĐT thông báo: [10/8/2022]

- Khóa tuyển sinh 2018, 2019 đăng ký học phần từ 12h-13h00

- Khóa tuyển sinh 2020 đăng ký học phần từ 13h00 đến 14h00

- Khóa tuyển sinh 2021:

   + K16 Sư phạm âm nhạc đăng ký học phần từ 14h00 đến 15h00.

  + Các ngành tuyển sinh năm 2021 (SPMT, HH, TKTT, CNM, QLVH, TN, Piano, CTXH, DVK, DL…) đăng ký học phần từ 15h00 đến 17h00


 

Thông báo: Dự kiến Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023:[04/8/2022]

Năm tuyển sinh: 2018

Năm tuyển sinh: 2019

Năm tuyển sinh: 2020

Năm tuyển sinh: 2021


Thông báo điểm thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng anh đợt 2 năm học 2021 - 2022 [22/7/2022]: Xem chi tiết


Thông báo thời gian đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 các khóa tuyển sinh từ 2018 đến 2021 [21/7/2022]: Xem chi tiết


 

Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng anh đợt 2 năm học 2021 - 2022: Tin học    -    Tiếng anh  [06/7/2022]

Lịch thi:

+ Tin học: 8h00 ngày 16/7/2022.

+ Tiếng anh: 8h00 ngày 17/7/2022 (Sáng thi kỹ năng Nghe, đọc, viết; Chiều thi kỹ năng nói)

Thi sinh thi có mặt trước 30 phút để chuẩn bị vào phòng thi. 


Thông báo học ngành 2 tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW: Xem chi tiết [06/7/2022]


Danh sách ôn thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng anh đợt 2 năm học 2021 - 2022: Tin học   -   Tiếng anh [01/7/2022]


Danh sách sinh viên đóng kinh phí dự thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt 2: Xem chi tiết [30/6/2022]


Hướng dẫn sử dụng trang tín chỉ: Xem chi tiết


Ngành Thiết kế đồ họa: Xem chi tiết

Ngành Quản lý văn hóa: Xem chi tiết

Ngành Sư phạm Âm nhạc:

    + Lý thuyết âm nhạc tổng hợp: Xem chi tiết

    + Thực hành âm nhạc tổng hợp: Xem chi tiết

Ngành Sư phạm Mỹ thuật (Liên thông chính quy - học phần Hoạt động sư phạm mỹ thuật): Xem chi tiết

Ngành Sư phạm Mỹ thuật (Chính quy - học phần Lý thuyết mỹ thuật tổng hợp): Xem chi tiết


Chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt 2 năm 2022. [16/6/2022]

Nội dung thi: Xem chi tiết


Kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 [30/5/2022]

Nội dung: Xem chi tiết


Sinh viên thi đã thi chuẩn đầu ra đợt 1 năm học 2021 - 2022 đã đạt điểm chú ý [30/5/2022]

Phòng Đào tạo đã cấp nhật những sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học ngoại ngữ đợt 1 năm học 2021 - 2022 vào tài khoản tín chỉ. Phòng Đào tạo yêu cầu sinh viên vào xem thông tin đã nhập nhật trong mục BÁO CÁO HỌC TẬP. Nếu có sai sót đề nghị sinh viên lên phòng Đào tạo giải quyết trước ngày 10/6/2022.


Thông báo chuyển hoàn học phí học phần Giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên đã có  chứng chỉ GDQPAN [26/5/2022]

Phòng Đào tạo thông báo: Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020, 2021 đã có chứng chỉ muốn chuyển học phần Giáo dục quốc phòng để được hoàn học phí đề nghị lên phòng Đào tạo làm thủ tục chuyển trước ngày 28/5/2022. Sau ngày trên phòng Đào tạo sẽ không làm thủ tục hoàn học phí học phần GDPQ AN.

-  Điện thoại liên hệ cán bộ quản lý học phần GDQP AN: Cô Dung - ĐT: 0962567379


Quyết định và danh sách Chuẩn đầu ra Tin học, tiếng Anh đợt CĐR01.21-22 năm 2022 (Danh sách điểm và Danh sách đạt) [08/6/2022]

Xem chi tiết

Ghi chú: Sinh viên đã có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đạt chuẩn muốn chuyển sang ngành tốt nghiệp năm 2022 đề nghị làm đơn kèm minh chứng nộp về Trung tâm Tin học và ngoại ngữ từ ngày 08/6/2022 đến hết ngày 08/7/2022.


Quy định Thời gian hiệu lệnh thi, nhiệm vụ công tác tổ chức của ban coi thi, chấm thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ CĐR.01.21-22 năm học 2021 - 2022 [08/4/2022]

Xem toàn văn: Xem chi tiết


Thông báo v/v tổ chức học và thi học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho học viên, sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 [28/3/2022]

Xin chi tiết nội dung: Link


Kế hoạch Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2021 - 2022 (Đợt thi CĐR.01.21-22) - Các khóa tốt nghiệp năm 2022 và trở về trước. [04/3/2022]

Kế hoạch Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2021 - 2022 (Đợt thi CĐR.01.21-22): Xem chi tiết

Đường link đăng ký chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ: Xem chi tiết

Ghi chú: 

- Đăng ký ôn từ ngày 04/3/2022 đến ngày 11/3/2022

- Thời gian ôn thi trực tuyến: Từ ngày 21/3/2022, sau 17h00.

- Hạn nộp kinh phí từ ngày 10/3/2022 đến hết ngày 15/3/2022.

 


Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa tuyển sinh 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. [09/3/2022]

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa tuyển sinh 2017, 2018, 2019, 2020, 2021: Xem chi tiết


 

 


Ngày đăng: 9/27/2023 10:28:21 AM